azienda Firma oferuje obsługę w transakcjach

Firma oferuje obsługę w transakcjach

Logo
Autorzy naszej strony www szczegółowo omawiają: nowe, zmienione warunki w obszarze dokumentowania transakcji, poczynając od przedstawienia kluczowych pojęć (m.in.: porto transferowa, transakcja kontrolowana, podmiot powiązany), poprzez wskazanie istoty również podstawy prawnej na rzecz dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, po wyrażenie omowne przesłanek powstania obowiązku dokumentacyjnego, jak również elementów dokumentacji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania metod weryfikacji wartości przedmiotu transakcji; problemy przeprowadzania analizy porównawczej (benchmarking) będącej elementem dokumentacji podatkowej (zgodnie z przepisami znowelizowanymi od 1 stycznia 2019 r.), jakim sposobem i zasadniczym narzędziem do weryfikacji cen transferowych; zagadnienia powiązane z określaniem wartości rynkowej w procesach restrukturyzacyjnych, szczególnie spojone ze zmianą profilu funkcjonalnego przedsiębiorstwa; specyfikę postępowania podatkowego i kontrolnego w zakresie cen transferowych. Zapraszamy na nasza stronę www

Offerta:

Nome: Firma oferuje obsługę w transakcjach
indirizzo: Bierawa 47-240, ul. 15 Lipca 24
Dipendenti: Łukasz Badowski, Konstanty Janicki, Aleksander Jaworski, Włodzimierz Kasprowicz, Sebastian Firląg, Krzysztof Drewnowski, Hubert Drzewiecki,


Data aggiunta: 18-12-2019