azienda Iwona Wilkosz Usługi Księgowe

Iwona Wilkosz Usługi Księgowe

Logo
Zobacz czy wspólnota mieszkaniowa jest osobą prawną,wspólnota mieszkaniowa gdzie jest rejestrowana,jak powstaje wspólnota mieszkaniowa,jakie prawa ma wspólnota mieszkaniowa,kiedy wspólnota mieszkaniowa wystawia rachunki,wspólnota mieszkaniowa jako podatnik vat,ustawa o własności lokali zarząd wspólnoty,wspólnota mieszkaniowa reprezentacja przed sądem i ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali lub w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą zwierzyć się zarząd osobie fizycznej ewentualnie prawnej. Niestety, nadzwyczaj skromnie osób wie nieco na temat funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a osoby zainteresowane tą tematyką nie mają możliwości kompleksowego zapoznania się odpowiednimi informacjami. Zarządca nieruchomości, określany mianem wówczas w szeregu przypadków również administratorem, może być również zakontraktowany poprzez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną przez zarząd. Taka umowa nie zmienia ustawowego modelu zarządu nieruchomością wspólną, a wyłącznie pozwala niejako wyręczyć zarząd własny i ulżyć go w obszarze czynności, jakie zwykle wymagają posiadania odpowiedniej informacji i doświadczenia. Jednym z mitów krążących wśród członków wspólnot jest mylne przeświadczenie, że oddając zarządzanie wspólnotą osobie trzeciej tracą oni realną kontrolę powyżej tym, co dzieje się z budynkiem. Jest to jednakże sprzeczny ze stanem faktycznym pogląd. Możliwość kontroli również pełnego wglądu w dokumentację wspólnoty oraz czynności zarządcy gwarantuje Ustawa o własności lokali. Wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej skupia się bardziej nie tyle na bieżącym administrowaniu wspólnotą, co na kontroli działań zarządcy/administratora

Offerta:

Nome: Iwona Wilkosz Usługi Księgowe
indirizzo: Bobrowo 87-327, ul. Spacerowa 22
Dipendenti: Mikołaj Czachowski, Zdzisław Buczyński, Jarosław Bojanowski, Emil Kaczorowski, Gerard Kasprowicz, Mieczysław Minion, Bernard Gancarczyk, Łukasz Frątczak, Adam Wróbel, Bernard Breza,


Data aggiunta: 05-05-2020