azienda Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi

Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi

Logo
Zapraszamy do naszej kancelarii. Sytuacja po ustaniu małżeństwa Ustanie tego typu rozdzielności może nastąpić na parę sposobów. Należą do nich: zawarcie innej umowy małżeńskiej zmieniającej ustrój majątkowy, ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków, ogłoszenie upadłości jednego z małżonków, separacja orzeczona przez sąd rozwód. Wszystkie te sytuacje aktualizują opcja wyrównania dorobków, czyli przyrostu wartości majątku jedno małżonka po zawarciu umowy majątkowej. Żeby ustalić, jaki jest twórczość danego małżonka bierze się pod uwagę wartość majątku w dniu ustanowienia rozdzielności i w dniu ustania tego ustroju. Należy pamiętać, że na rzecz swojej ważności ta umowa majątkowa wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego! To konstrukcja, jaka została zaczerpnięta z niemieckiego systemu prawnego. Badając jej praktyczne zastosowanie może ona sprawdzić się doskonale w sytuacji, kiedy jedność z małżonków pracował, a drugi opiekował się dzieckiem albo prowadzeniem domu.

Offerta:

Nome: Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi
indirizzo: Wabrzezno 87-200, ul. Tulipanowa 66
Dipendenti: Sebastian Kasprzyk, Lesław Górka,


Data aggiunta: 12-12-2019