azienda Rachunkowość dla firm poprowadzimy

Rachunkowość dla firm poprowadzimy

Logo
wzory dokumentów: zależność uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony środowiska, wzór uchwały w sprawie ustanowienia ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji czyli wykorzystywania z urządzeń, z jakich emitowany rumor może negatywnie oddziaływać na środowisko, - zależność regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, zależność uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Offerta:

Nome: Rachunkowość dla firm poprowadzimy
indirizzo: Brodnica 63-112, ul. Erazma Glicznera 6
Dipendenti: Czesław Jank, Edward Dobrzyński, Franciszek Cholewczyński, Stefan Adamiuk, Jerzy Giergielewicz, Michał Karwowski, Daniel Hejmo, Maciej Jagałła, Rafał Bagiński,


Data aggiunta: 18-03-2020